Aktif öğrenme sistemi, öğrenmenin sorumluluğunu öğrenenlere odaklayan bir öğrenme modelidir.

Seminerlerde katılımcılar dinlemekten daha fazlasını yapmalıdırlar: Okumalı, yazmalı, tartışmalı ve sorunların çözümüne katılmalılar.

Aktif öğrenme sistemi ile seminerlerde amacımız, katılımcılarımızın bizzat eğitimin içerisinde rol almalarını sağlamaktır. Bu amaca iki yöntemle ulaşırız.
“Bir şeyler yaptırmak” ve “Yapılan şeyler hakkında düşündürmek”

Bizim tüm aktif öğrenme sistemi yöntemlerimiz katılımcıları pasif dinleyicilerden aktif katılımcılara dönüştürmeyi hedefler, onların konuları sorgulama, bir araya getirme ve veriyi analiz ederek daha yüksek düzeyde bilişsel problemleri çözmelerine yardımcı olur.

Kapalı ve açık alanda aktif öğrenme sistemini uygulayabiliriz. Oyunlarla öğrenme, simülasyonlar, grup çalışmaları, proje atölye çalışmaları ile daha derinlemesine öğrenme, anlama ve kavrama sağlıyoruz.