ISO 9001, Kalite yönetim sistemine ait esasları ve terminolojiyi tanımlayan genel bir standarttır. Organizasyonların ortak konuşma ve yönetim dilidir. Müsteri tatminini esas alan, yapılanları daha güzel yapmaya zorlayan dökümante edilmiş bir işletim alt yapısıdır.
Her kuruluş; ana ve destek süreçlerini bir temel metodolojiye göre prosedür ve talimatlara dönüştürür, dökümante eder, eksiksiz uygular, uyguladığını denetler ve olumsuzlukları gözden geçirerek işler hale getirir. Kuruluş, akreditasyon kurumu tarafından denetlenerek, standarda uygun yönetildiği doğrulanır ve belgelenir.

Faydaları

 • Müşteri Odaklılık
 • Liderlik
 • Katılım
 • Süreç Odaklılık
 • Sistem Esaslılık
 • Sürekli İyileştirme
 • Somut Verilerle Karar Verme
 • Tarafların Yararını Düşünme

ISO 10002, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, şirketin potansiyel müşterileri ile daha karlı ve uzun dönemli ilişkiler kurulması ve bu ilişkileri geliştirmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır. Bu standart, öncelikle geri bildirime (şikâyetler dâhil) açık olan müşteri odaklı bir ortamın oluşturulması, alınan her bir şikâyetin çözüme ulaştırılması ve müşteri hizmetinin iyileştirilmesi ile ilgili yönetim taahhütlerinin yerine getirilmesini öngörmektedir.

 

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi'nin Faydaları 

 • Müşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda nasıl bir yol izleneceğini gösterir
 • Müşteri şikâyetleri konusunda çalışanların bilinç ve dikkatlerini geliştirir
 • Müşterinin önemsendiğini gösterir
 • Müşteri memnuniyeti sağlar
 • Şikâyetlerin tekrarını engelleyerek çözüm olanakları sunar
 • Kuruluşun itibarını arttırır
 • Müşterileri elde tutma maliyetlerini azaltır

Kalite politikamız hakkında daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Müşteri ve Ziyaret Yönetimi sürecimiz hakkında daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.