Performans Bir Bütündür

Eğitimi stratejik bir araç olarak görmeyen, sadece satın alan çağrı merkezleri her yıl eğitime büyük miktarlarda paralar yatırıyorlar ve sonuç alamıyorlar; çünkü katılımcılar öğrendiklerini hayata geçiremiyor. Biz inanıyoruz ki bütünleştirilmiş metodolojilerle desteklenen sürdürülebilir modeller oluşturmadıkça çağrı merkezlerinde gerçekleştirilen eğitimler hedeflerine ulaşamaz. Tüm yönetici ve müşteri temsilcilerinizin sürekli öğrenilen bir ortamda gelişmesi ve tüm eğitim girişimlerinin “biz işleri burada işte böyle yaparız”ın bir parçası olması için kurumsal Çağrı Merkezi Akademisi en iyi yollardan biridir.

CC Academia’nin Çağrı Merkezi Akademilerinin bir parçası olmak konusunda yaklaşık yirmi yıllık deneyimi vardır. Pek çok disiplinde geniş ve derin bir müfredata sahiptir ve buna çözüm ortaklarımız ve stratejik ortaklarımızla birlikte kurumsal akademiler kurmak ve işletmek te dahildir. Biliyoruz ki her Çağrı Merkezi büyüklük, teknoloji ve süreçler bakımından birbirinden farklıdır ve biz sizin işinize en çok uyan doğru altyapı ve en iyi içeriğe sahip olmanızı sağladığımızdan eminiz.  
Hepsi bu değil. Kurumsal Çağrı Merkezi Akademisini işleterek sizi eğitim yükünden kurtarırız ve sizde esas işinize yoğunlaşırsınız.

Çağrı Merkezlerini Müşteri Bağlılık Merkezlerine dönüştürme hedeflerimizin bir parçası olarak, CC Academia, Kurumsal Çağrı Merkezi Akademileri kuruyor ki buralarda değişim süregiden bir süreç olarak ele alınıyor. Her zaman olduğu gibi nesnel metodolojimizi işin içine dahil ederek müşterilerimizin elemanlarının işe alım, değerlendirme, eğitme ve gelişimlerini destekliyoruz.

CC Academia olarak biz sizinle kendi Kurumsal Çağrı Merkezi Akademinizi kurmak için hazırız. Yol haritamız

İş Modeli ve Çağrı Merkezi Stratejisi

 • Vizyon / Yön
 • İş Modeli
 • Roller ve Sorumluluklar
 • Performans Beklentileri
 • Yetkinlikler

Öğrenme ve Gelişim İhtiyaçlarının Analizi

 • Müşteri Temsilcisi Profilleri
 • Değerlendirme Merkezleri
 • Benlik Analizi
 • Yetkinlikler
 • Davranışlar
 • Katkı

Öğrenme ve Gelişimi Planlama

 • Amaç ve Hedef Belirleme
 • Öğrenme ve Gelişim Faaliyetlerini Tasarlama
 • Öğrenme ve Gelişim Dosyaları
 • Bireyler / Takımlar
 • Gelişim Yöntemleri
 • İzleme Yöntemleri
 • Bütçeleme

Öğrenme ve Gelişim Faaliyetlerinin Uygulanması

 • Öğrenme ve Gelişim Sistemleri ve Yöntemleri
 • Sınıf Eğitimi
 • Atölye Çalışmaları
 • E-Öğrenim
 • Harmanlanmış Öğrenim
 • Teknik veya Yetkinlik Özellikleri
 • Öğrenme ve Gelişim Kayıtları

Öğrenme ve Gelişimin Yatırım Getirisi

 • Koçluk, Mentorluk
 • İş PerformansıPlanlanana Karşı Gerçekleşen
 • İş Etkileri / Sonuçlar
 • Alışkanlığa Dönüşme

Yetenek

 • Motivasyon
 • Hız / Uyum
 • Performans Kültürü
 • Sürekli Öğrenme
 • Çeviklik
 • Öğrenme ve Gelişimde Maksimum Yatırım Getirisi