Finans sektöründe en başarılı kurumlar, işlerinin merkezine müşteri deneyimini alanlardır. Hedef, müşteri kazanmaktan çok müşteriyi elde tutmayı sağlamak olmalıdır.

Müşterinin beklentilerinin yüksek, sadakat yaratmanın zor olduğu sektörlerden biri olan finans sektöründe telefonun önemi daha da yükseliyor. Vakit kısıttı nedeniyle kuruluşlara telefonda da ulaşan müşteriler taleplerinin hemen karşılanmasını ve kaliteli hizmet almayı istiyor. Bununla birlikte madalyonun diğer yüzünde finans çalışanları da çapraz ürünlerle karlılıklarını arttırmayı hedefliyorlar. Bu durumda telefon iletişimi kritik temas noktalarından biri haline geliyor.

Banka şubelerinin personellerinden finans kuruluşlarının telefonla müşteri ile temas eden çalışanlarına kadar kurumu doğru temsil etme, saygıyı telefonda koruyabilme, müşteri tatminini sağlama ve güvenini kazanma gibi başlıklarda gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle kurumunuzun telefondaki itibarını yükseltiyoruz.  

Sektöre özel olarak gerçekleştirdiğimiz bazı projelerden örnekler;

  • Banka şube personeli kurum kültürü eğitimleri

Şubelerde müşteri ile temas eden herkese verdiğimiz kurum kültürü eğitimlerinde kurumunuzun müşteri karşısında telefondaki duruşunu şekillendiriyor, profesyonel iletişim için temel taşları öğretiyoruz. Telefondaki konuşma tarzının önemi ve kurumun duruşunu uygulamalarla aktarıyoruz.

  • Telefonda müşteri yönetimi eğitimleri

Genellikle müşterinin finansal takibini telefonda gerçekleştiren veya kampanyaları iletmek için arama yapan çalışanlarla gerçekleştirdiğimiz projelerde eğitim ve takip sistemini kullanıyoruz. Standartları ve telefonda müşteri yönetimini öğretiyor, eğitim sonrası gerçekleştirdiğimiz gizli müşteri aramaları ile eğitimin uygulanabilirliğini denetliyoruz.   

  • Telefonda müşteri takip ve satış eğitimleri

Finans kuruluşlarında müşteri takibi amacıyla yapılan aramaların sonucuna ulaşabilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla gerçekleştirdiğimiz projelerde ana hedefimiz kurumunuzla konuşan müşterinin güveninin devamını sağlamaktır. Müşteri güven köprüsünün oluşturulmasından sonra verdiğimiz telefonda satış ve ikna teknikleri yöntemleri ile müşterinizi daha yüksek portföye taşımanızı sağlıyoruz.

  • Finansal kiralama ve faktöring kurumlarına özel çözümler

Yeni kaynaklar yaratmak amacıyla yola çıkmış kurumlarda özellikle kurum kültürünü telefonda yansıtma ve müşteriye uzmanlığı hissettirme alanlarına odaklanıyoruz. Kurumunuzda müşteriye dokunan çalışanlarınıza telefonda profesyonel duruş hakkında bilgiler veriyoruz.

  • Telefonda gizli müşteri uygulamaları

Finans kuruluşlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz telefonda gizli müşteri çalışmaları ile kurum imajınızı nasıl temsil ettiklerini ölçümlüyoruz. Telefona cevap veren herkesin belirlenen senaryolara verdiği reaksiyonları ölçümlüyor, sizlere anlık raporluyoruz.

Projelerimiz hakkında ayrıntılı içerik almak için: info@ccacademia.com.tr