CC Academia’de biz Tüm Operasyonel Değerlendirmeyi çağrı merkezinizin kapsamlı ve bütünsel olarak gözden geçirilmesi ve incelenmesiyle sağlıyoruz ve tipik olarak şu alanlara odaklanıyoruz:

 • Sistem ve Altyapı İncelemesi
 • Raporlama Sisteminin İncelenmesi
 • Çalışan Bağlılığı
 • İşe alım ve İstihdam
 • Müşteri Geri Bildirimi 
 • Müşteri Erişim Stratejisi
 • Eğitim Süreçlerinin İncelenmesi
 • Kalite Süreçlerinin İncelenmesi
 • Performans Yönetiminin İncelenmesi
 • Performans Koçluğu Yapılandırılması
 • İşgücü Yönetimi Kontrolü
 • Bilgi Yönetimi ve Personel Bilgi Düzeyinin Ölçümlenmesi
 • Müşteri Şikayetleri Süreç ve Çözümünün İncelenmesi

Tüm operasyonel değerlendirmeler tipik olarak yoğun saha çalışması ve uzaktan yapılan ön değerlendirmelerden, iş gözlemlerinden, çoklu seviyedeki çalışan görüşmelerinden, odak gruplarından ve genel bulgulardan oluşur. Bunu 2-3 haftalık analiz, sonuç ve öneriler ve sonuç raporu çalışması izler.