Hasta ve hasta yakınının en büyük ihtiyacı güven veren telefon görüşmeleridir. Bu güveni kurum olarak sağlamanız için tüm çalışanlarınız telefon becerilerini geliştirmelidir. 

Telefonda güçlü bir iletişim kurmak,oldukça hassas bir noktada hizmet veren sağlık sektörü için önemli bir paya sahiptir. Hasta ve hasta yakınlarının beklentisine uygun, doğru yönlendirmeler ile kurulan empati köprüleri, aynı zamanda fark yaratan ve tercih edilen bir hizmet anlayışı açısından da oldukça önemlidir.

Duygusal zekanın öneminin yüksek olduğu sağlık sektöründe karşıdaki kişiye göre hareket etmek, telefonda bu hareketi ses ile yönetmek öenmlidir. Gerçekleştirdiğimiz projelerde hasta ve hasta yakınlarına uyum sağlama, profesyonel iletişim, randevu alma ve randevu teyidi gibi konularda uzamanlaşma, yönlendirme ve hasta deneyimini geliştirme üzerine çalışmalar yapıyoruz. 

Sektöre özel olarak gerçekleştirdiğimiz bazı projelerden örnekler;

  • Hasta ilişkileri yönetimi

Sağlık sektöründe iletişimin temelini, esasında duyguların yönetimi oluşturur. Anladığını ve etkin dinlediğini hissettirmek misafirin kuruma olan güveninin artmasında ve memnuniyet sağlanmasında iki temel faktördür. Telefonda ve yüz yüze iletişimde farklı iletişim kanalları kullansak bile; dinlemek, anladığını hissettirmek ve bu empati üzerinden iletişim kurmak fark yaratan ve tercih edilen hizmetin temelini oluşturuyor. Bu eğitimde temel iletişim faktörleri ile iletişimi sanata çevirmenin ip uçlarını sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz.

  • Tüm sağlık çalışanları için telefonda kurum kültürü

Sağlık sektöründe tüm çalışanların telefonda kurumu temsil ettiklerini unutmadan hasta veye hasta yakını ile görüşmelerini gerçekleştirmeleri kritik bir konudur. Kurumunuzun kültürüne uygun telefon görüşmelerinin yapılması için öncelikle kurum hedeflerinizi çıkarıyor, sizin hedeflerinize uygun eğitim projelerini oluşturuyoruz. 

  • Randevu verme / randevuya davet eğitimleri

Hastanın ihtiyaçlarını doğru tespit ederek, sağlık kuruluşuna güvenmesini ve önceliğimizin hastalar olduğunu hissettirerek kurumumuzun sadık misafirleri olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz projelerde sizlere özel senaryolarla desteklenmiş eğitimlerimizi ekiplerinize veriyoruz. 

  • Telefonda stres yönetimi eğitimleri

Sağlık gibi hassas bir konuda çalışanların potansiyellerini olumsuz yönde etkileyen en büyük faktör stres etkisidir. Sağlık sektörünü düşündüğümüzde verilen hizmetin hassasiyeti ile birlikte bu stres faktör iki katına çıkıyor. Stres yönetimi eğitimlerinde hasta veya hasta yakını ile telefonda temas kuran çalışanların streslerini tetikleyen noktaları tespit etmesini, yönetmesini sağlıyor, telefonda ses tonuna stresi yansıtmamaları için yöntemler öğretiyoruz. 

  • Zor insanlarla başa çıkma eğitimleri

Farklı misafir profillerini öğrenmek ve onlara uygun iletişim rotalarını belirlemek ve bu rotalara kılavuzluk edecek doğru iletişim kanallarını öğrenmek sağlık sektörü için kritik bir konudur. Eğitimlerimizde davranış profillerini, zor misafirlerle başa çıkma ve iletişimi doğru kanallar üzerinden kurgulamanın tekniklerini sizlerle paylaşıyoruz.

  • Telefonda gizli müşteri uygulamaları

Kurumunuzun farklı birimlerine yönelik gerçekleştirdiğimiz telefonda gizli müşteri çalışmaları ile kurum imajınızı nasıl temsil ettiklerini ölçümlüyoruz. Telefona cevap veren herkesin belirlenen senaryolara verdiği reaksiyonları ölçümlüyor, sizlere anlık raporluyoruz.

Projelerimiz hakkında ayrıntılı içerik almak için: info@ccacademia.com.tr