1997’den beri Türkiye Çağrı Merkezi Sektöründe Lider bir Marka

Her Çağrı Merkezi’nin deneyimi eşsizdir ve hepsinin birbirinden farklı zorlukları vardır. Bu da bizim her iş ortaklığına müşterilerimiz için değer yaratacak bir açık görüşlülükle yaklaşmamızı sağlamaktadır.

CC Academia, Çağrı Merkezlerinde ölçülebilir ve sürdürülebilir performans gelişimi yaratmaya kendisini adamış bir firmadır. Size özel sorun ve önceliklerinizi, organizasyonunuzdaki zorlukları, baskı ve fırsatları ve müşterilerinizin beklentilerini anlıyoruz. Biz –projenin her aşamasında sizinle birlikte—danışmanlıktan içeriğin verilmesine, ölçümlemeden takip koçluğu ve değerlendirmesine— organizasyonunuzun öğrenme ihtiyaçları, kültürü, zaman dilimi ve bütçesine göre özelleştirilmiş bir hizmet vermeyi amaçlıyoruz.

Biz sadece “rafta hazır” çözümler değil, eşsiz ihtiyaçları olan müşterilerimize daha fazlasını sunuyoruz. Proje takımımız size özel sorunları ve öncelikleri anlamak, organizasyonunuzun zorluklarını, baskılarını fırsatlarını ve müşterilerinizin beklentilerini, bir öneri sunmadan önce sizinle birlikte çalışarak ayrıntılı olarak belirliyorlar.

Bir kez sizi anladıktan ve doğru yaklaşım üzerinde mutabık kaldıktan sonra, biz –sizinle birlikte- projenin tüm yönlerinin— danışmanlıktan içeriğin verilmesine, ölçümlemeden takip koçluğu ve değerlendirmesine— organizasyonunuzun öğrenme ihtiyaçları, kültürü, zaman dilimi ve bütçesine göre özelleştirilmiş bir hizmet vermeyi amaçlıyoruz.

Bunu bir dizi kanıtlanmış, dünya çapında içerik ve metodolojiler sunarak yapıyoruz ki bunlar eğitimin gerçek, ölçülebilir iş etkileri oluşturmalarını sağlayacak yeniden şekillendirilebilir sistemlerdir.

1997’den beri Türkiye’de, sektördeki tek ilk ve kurumsal Çağrı Merkezi eğitim ve danışmanlık şirketi olarak, dünyanın en iyi tescilli kaynaklarına erişim olanağı sunarak ve onları kendi tarzımızda istikrarlı, yeniden şekillendirilebilir, uçtan uca müşteri çözümleri için kapsamlı bir kaynak olarak kullanıyoruz:

  • Biliyoruz ki herşey müşteriyi anlamakla başlar, 
  • Müşteri istek ve ihtiyaçlarının doğru anlaşılması için, bizi birlikte performans gelişimine götürecek ortak bir dil yaratmanın öneminin farkındayız, 
  • Yeni ekonominin, gerçek yaşamsal zorluklarını çözmek için kanıtlanmış metodolojileri, süreçleri araçları kullanıyoruz,
  • Ölçülebilir sonuçlar sunmak için sorumluluğu kabul ediyoruz,
  • Çağrı merkezinin sınırlı kaynakları var, hem bütçe hem zaman bizim için çok değerli,

Müşterilerimizin aşağıdaki kritik başarı faktörlerini ölçümleyip yönetip geliştirebilmeleri için onlara yardım etmeye çalışıyoruz:

  • Çağrı Merkezi Markalaşmış Kültürü – Markanızın gücünü kuvvetlendirerek, insanların içindeki potansiyeli harekete geçirmek, rekabetsel bir avantaj sağlamak ve müşteri deneyimini dönüştürmek. 
  • Çağrı Merkezi Hizmet Esasları – Müşteri sadakatini güçlendirirken müşteri tabanını genişletmek ve elde tutmak için rafine müşteri hizmeti uygulamalarını öğretmek. 
  • Çağrı Merkezi Performans Yönetimi – Bugün ve yarın Çağrı Merkezlerinin en verimli şekilde yol almasını sağlamak  
  • Çağrı Merkezi Liderlik Esasları – Her düzeyde yöneticileri, stratejileri harekete geçirecek öngörü ve becerilerle donatmak