CC Academia olarak iş dünyasında telefonu araç olarak kullanan tüm kurumlara, dört kritik kilit performans alanına hizmet veririz.  

  • Çalışanlarının Değeri – Önemli olan telefonda iletişim kuran kurum çalışanının kurumun sesi olduğunun farkına varmasıdır. İlk bakışta kolay gibi gözükse de her gün her dakika müşteri ile yaşanan diyaloglar oldukça yorucudur. CC Academia olarak öncelikle eğitimde katılımcılarımızı ikna etmek ve aldıkları bilgileri uygulamaya geçirmelerini teşvik etmek üzerine çalışırız.
  • Sürdürülebilirlik – Eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizde kalıcı olmak, eğitimi hayata geçirmelerini sağlamak, size özel çözümler sunarak fark yaratmak bizler için önemlidir.  Alınan eğitim sonrasında her noktada sizin yanınızda olur, değişimi adım adım takip ederiz.
  • Ölçümleme – Eğitim öncesinde ve sonrasında kullandığı ölçümleme metotları ile telefon iletişiminin verimli şekilde yol almasını sağlarız.
  • Raporlama – Eğitim ve takip çalışmaları sonrasında sunduğumuz değerli raporlarda hemen şimdi uygulanabilir çözüm önerilerinde bulunur, stratejilerinize göre en uygun yöntemleri belirleriz. Ayrıca çalışanlarınızın eğitim öncesinde ve sonrasındaki durumunu izlemenizi sağlarız. Müşterileriniz görüşlerine başvurur, size onların önerilerini taşırız.

Bu amaçla verdiğimiz eğitimlerde, eğitim öncesi saha çalışması gerçekleştirir, size özel eğitim içeriği oluşturulur, eğitim sonrasında izleme adımları geliştirir, eğitim sonrasında videolar ve makaleler ile desteklenerek sonuç raporu gönderiliriz. Eğitim sonrası verilen ödevler ile eğitimin kalıcı olmasını ve katılımcıların öğrendiklerini tekrar hatırlamasınız sağlarız.