Yalın öğrenme “yüzde bir daha iyi olma” prensibi üzerine kurulmuş bir öğrenim yaklaşımıdır, küçük iyileştirmelerle toplam performansı, anlamlı sayıda performans unsurlarıyla birlikte geliştirmeye yöneliktir ve T90 olarak markalaşmıştır.

T90 öğrenme portföyünden belirli bir konu üzerinde, günde 3 seansa kadar 1,5 saatlik oturumlar seçersiniz ve 20 kişiye kadar çalışan bu oturumlardan herhangi birine katılır.

Bizim yalın öğrenme yöntemimiz, ihtiyaçları olsun olmasın herkesin aynı eğitimleri aldığı sistemin tersidir. Mevcut konulara ilişkin bir dağarcık vardır ve öğrenenler sadece becerilerindeki boşlukları dolduracak olan eğitimlere katılırlar. Eğitimin bu dağarcığı ve yapısı bizim beceri ve bilgileri küçük modüller halinde vermemizi sağlar ve her birinin sınırlı hedefleri vardır. T90oturumları güçlü öğrenme yollarıdır ve

  • Hangi katılımcılara hangi eğitimlerin verildiği konusunda çok hassas olmayı sağlar
  • Öğrenme süresini çok etkin kılar
  • Müşteri bazı çalışanlarının farklı konularda gelişmesini istiyorsa ve onları bir günden uzun bir süre göndermekte zorluk yaşıyorsa idealdir
  • Hayli yüksek bir zaman ve maliyet tasarrufu sağlar, böylelikle büyük gruplar belli bir öğrenim ve gelişim kazanırlar
  • Daha sonraki eğitim ihtiyaçlarını oluşturmada örnek konu olarak kullanılabilir veya daha önce alınmış bir programın konsolide edilmesini ve üzerine inşa edilmesini sağlar
  • Tüm öğrenme ihtiyacını küçük bireysel öğrenme unsurlarına indirger