PDR Live, CC Academia eğitimlerine katılan katılımcıların her eğitimden en fazla fayda sağlamalarına yardımcı olan gerçek zamanlı (real time) öğrenim portalıdır.

Bu çerçevede, PDR Live, eğitim öncesinde aktive edilerek katılımcıların eğitimle ilgili ön bilgileri edinmeleri, hazırlanmaları ve eğitim sonrasında da öğrendiklerini tekrarlayabilecekleri ve hayata geçirebilecekleri çeşitli faaliyetler, kısa sınavlar ve diğer araçları içerir.

PDR Live, gerek genel katılıma açık gerekse şirkete özel eğitimlerde kullanılmaktadır. Portal, logo ve içerik olarak özgünleştirebileceği gibi, var olan LMS veya portalınız ile de ilişkilendirilebilme özelliğine sahiptir.

PDR Live vasıtasıyla

  • Katılımcıların her türlü bilgi, araç ve fikre sürekli olarak erişebilecekleri bir zemin oluşturuyoruz
  • Eğitimi, bağımsız, izole bir kavram olmaktan çıkartıp yaşayan ve sürekli gündemde tutan bir kurum kültürü oluşturmanıza yardımcı oluyoruz
  • E-eğitim için katılımcıları heveslendirebiliyor ve onlarda gelişimlerinin kendi sorumluluklarında olduğu bilincini yerleştiriyoruz
  • Eğitimin takibini ve şirket yönetimini özel konularda yapmış olduğu önemli duyuruların dikkat çekici şekilde görsel araç ve yöntemlerle destekleyerek aktarılmasını sağlıyoruz