CC Academia’de size ölçülebilir geri bildirimlerle hizmet kalitesini artırmak ve bunu yaparken de maliyetleri optimumda tutmak, daha iyi hizmetle düşük maliyetler arasındaki tarihi çelişkiyi kırmak konusunda destek oluyoruz.

Sizin mevcut operasyonlarınızı incelerken, aşağıdaki kritik başarı faktörlerini dikkate alıyor ve size bu doğrultuda rehberlik ediyoruz.

 • Keşfi sizin çağrı merkezinizin ötesine taşıyoruz. Kıyaslama ve neyin mümkün olduğunun tam anlaşılabilmesi için sizin sektörünüzün içinden ve dışından en iyi uygulamaları size sunuyoruz
 • Gereksiz adımları izleyerek bile bile zaman kaybetmenizi engelliyoruz
 • Süreç haritalarınızı gözden geçiriyor, çıkmaza giren süreçleri yeniden şekillendiriyoruz
 • Temel metrikleri kaydederek sizin proje bitiminizde, süreçlerin yeniden tasarımlamasının sonuçlarını ölçümleyebilmenizi sağlıyoruz

Sizi tanır, size en uygun çözümü sunarız

 • Organizasyonel yapı, roller ve sorumluluklar
 • Metrikler ve raporlama
 • Teknoloji – süreç otomasyon teknolojisini gözden geçiririz

Belirgin iyileşme sağlayacak “kısa listeden” oluşan fikirleri yaratırken biz

 • Acil ve kritik noktaları belirler, iş hedeflerinize ve en iyi uygulamalara odaklanırız. Bunu yaparken üzerine inşa edilecek sürecin güçlü yönlerini dikkate alırız ve aynı zamanda iyileştirilecek fırsatları da belirleriz
 • Süreçleri iyileştirmek için yapılacak eylemleri ve bu çabaları uygulanabilir ve sürdürülebilir kılacak kritik başarı faktörlerini tanımlarız
 • Öncelikleri belirleriz ve her değişim süreç önerisi için beklenecek çıktıları tanımlarız

Son aşamada ise, süreç değişimi için sizin varsayımlarınızı ve prensiplerinizi geliştiririz.

 • Dikkate alınması gereken seçenekler ve öneriler için bazı ön değer analizleri yaparız
 • Teknoloji, organizasyon, metrikler ve değişim yönetimini de içeren diğer alanlar için bağlantılı sonuçları ve gereklilikleri tartışırız
 • Öneriler hazırlar ve süreçlerin yeniden tasarımı eylem planınızı güçlendirmek için ihtiyaç duyduğunuz kritik kararları oluştururuz