Bu sektörde sadece bir patron var, o da müşteri.

Perakende sektöründe markanın sesini yönetmek için tüm çalışanların bir olması şarttır. Bayilerden mağazalara her çalışanın tek ses olarak telefona cevap vermesi ancak bir kurum kılavuzu oluşturularak ve kılavuza sadık kalarak gerçekleştirilebilir.

Perakende satış sektöründe hizmet verirken farklı segmentler ve farklı müşteriler ile karşılaştığınızı ve müşteri/tedarikçi/bayi gibi alanlarda marka sadakati yaratmanın rekabet ortamında kaçınılmaz bir silah olduğunu unutmadan sizleri yönlendiriyoruz. 

Biz marka sadakati yaratmayı mükemmel müşteri iletişimi ile birleştirilerek, telefonda duyguların yönetimi ve marka imajı profesyonelliği ile perçinliyoruz. Sadık ve memnun müşteri kitleleri yaratmanın reçetelerini, eğitim programlarımız dahilinde sizlerle paylaşıyoruz.

  • Satış ekipleri için telefonda satış teknikleri

Telefonu müşteriyi elde tutmak için kullanabileceği bir araç olarak gören tüm perakende oyuncuları telefon iletişimi ve satış eğitimleri ile detekliyoruz. Satışın kritik başarı faktörlerini, yeni satış modelinde müşteri ile bağ kurma sanatını, sadece ürünü değil aynı zamanda kendi iletişimini de ortaya koyma tekniklerini uygulamaları ile birlikte bu projelerde sizinle paylaşıyoruz.

  • Zincir mağaza çalışanları için telefonda kurum kültürü eğitimleri

Zincir mağaza çalışanları ile gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde, ana çatının altında farklı noktalarda çalışan kişiler olarak tek bir ses halinde konuşmaları gerekliliğini ve bunu başarma yollarını aktarıyoruz. 

  • Perakende satış ekipleri için zor müşteri profillerini yönetmek

İletişimde fark yaratmanın en büyük etki alanı iyi bir empati kurgusu üzerinden geçer. Farkı ön yargıların, paradigmaların, beklentilerin, kendini ifade etme biçimlerinin halim olduğu müşteri kitlelerinde bu farkı yaratmak için profilleri iyi tanımak ve ona göre bir iletişim ağı kurmak gerekir. Bu eğitimimizde güçlü empati köprüleri kurarak müşteriyi iyi analiz etmek, her müşteri profiline hitap etmek için ip uçlarımızı ve müşteri yönetim politikalarımızı sizlerle paylaşıyoruz.

  • Müşteriyi mağazaya çağırma teknikleri

Kampanya dönemlerinde veya satış kotasını yakalamak istediğimiz her noktada müşteri iletişimini telefon ile yürütmek pratik ve etkilidir. Genellikle sms davetlerine cevap vermeyen müşteriler mağazadan ses duyduklarında memnun şekilde mağazaya gitmeyi istiyorlar. Bu eğitimde müşteriyi mağazaya çağırma tekniklerini konuşuyoruz. 

Projelerimiz hakkında ayrıntılı içerik almak için: info@ccacademia.com.tr