İyi bir satışçı hedeflerinin büyük kısmını telefonda yönetir. Satış yüz yüze başlasa da sürecin büyük bölümü telefon performansı ile yürütülür.

İyi bir satışçı yüz yüze gösterdiği performansın çok üzerinde başarıyı telefonda da göstermek zorundadır. Aslında kolay gibi görülen, çok fazla önemsenmeyen bu kanal bazen satışın kapanmamasının tek nedeni olabilir.

Satış ekiplerinin özellikle telefon görüşmelerini hafife aldıklarına çok fazla şahit olduk. Ekiplere bu görüşmeleri ve görüşmede yapılan yanlışları dinlettiğimizde hep birlikte aynı noktadan bakmaya başladık. Biz telefonda satışın tekniklerini anlatmak kadar katılımcıları da düşündürüyoruz. Telefonda müşteriyi ikna etmek veya müşterinin itirazını yönetmenin önemini kavratıyoruz. Telefonda fiyat müzakeresinden ürünün tekrar sunumuna kadar teknikleri çalıştırıyoruz.  

Telefonda randevu alma, satış ekipleri ile en fazla çalıştığımız eğitimlerin başında geliyor. Müşterinin telefonda randevu vermeye ikna edilmesi kurumunuzdaki satışçıların veya satış destek ekiplerinin performansını arttırıyor.

Kurumlara özel olarak gerçekleştirdiğimiz projelerde;

  • Satış ekibinin hedef listesinde bulunan müşterilerin telefonda etkin yönetiminin yollarını aktarıyoruz.  
  • Yıllık hedeflerine ulaşabilmesi için yıl içinde telefonu nasıl etkin bir kanal olarak kullanabileceklerini öğretiyoruz.
  • Telefonda fiyat müzakeresi yapan müşterileri yöneteme tekniklerini uygulamalar ile kazandırıyoruz.
  • Telefonda müşterilerinizi dinleme, anlama ve yönlendirme becerilerini destekliyoruz.
  • Zor müşterileri telefonda ikna etme becerilerini geliştiriyoruz.
  • Kurumunuzun sektörüne özel durumları göz önünde bulundurarak sizin müşterilerinize özel dili geliştiriyoruz.
  • 24 yıllık deneyimimiz ile kurumunuza en uygun çözümleri üretiyoruz. 

Ayrıntılı bilgi için info@ccacademia.com.tr