Bizimle Var mısınız?

Diğer PDR Group şirketleri gibi CC Academia olarak her geçen gün Stratejik Ortaklıklara daha da fazla ağırlık veriyoruz. Kendi bilgi birikimlerimizi, yeteneklerimizi ve becerilerimizi destekleyecek, geliştirecek bilgi birikimine sahip olan ve en önemlisi misyon, vizyon ve değerlerimize paralel yerli ve yabancı kuruluşlarla yapmış olduğumuz Stratejik Ortaklıklarla müşterilerimize verdiğimiz hizmetin hem çeşidini hem de kalitesini artırdık ve bu yolda yeni ortaklıklara açığız.

Özgün bilgi birikimine verdiğimiz önem ve gösterdiğimiz saygıya örnek olacak şekilde gerçekleştirdiğimiz Stratejik Ortaklıklarımızla, stratejik yönelimlerimize uygun şekilde müşterilerimiz için geliştirdiğimiz çözümlerle “kazan-kazan” ilkesine göre uzun dönemli resmi sözleşmeler yapmaktayız.

Stratejik Ortaklarımızla olan ilişkilerimiz, özel bir eğitim programı, değerlendirme araçları, simülasyon ve oyunlar, iş modelleri, teknoloji bazlı çözümler, karma eğitim verebilmemizi sağlayan her türlü araç ve modellerle kısıtlı olmayıp yurt dışı ve yurt içinde belli bölgelerde müşterilerimize daha iyi hizmet verebilecek yapılanmaları da içeriyor.

CC Academia ile Stratejik Ortak Olmak İster misiniz?

Her yıl özellikle Türkiye pazarına girmek isteyen onlarca kuruluştan işbirliği teklifi almaktayız. Bu teklifleri aşağıda kısaca detaylandırdığımız beş ana kritere göre değerlendiriyor ve sonuçlandırıyoruz:

  • Stratejik – Bu işbirliği grup stratejimize uygun ve müşterilerimize verdiğimiz hizmete bir yenilik ve/veya tamamlayıcı bir bilgi birikimini beraberinde getiriyor mu?
  • Ticari – Bu işbirliğinin bizim için uzun dönemli maddi bir değeri var mı?
  • Teknik – İşbirliğine konu olan ürün ve hizmetler iyi ve kolay anlaşılabilir mi?
  • Kültürel – İşbirliği yapacak olan kuruluşun karar alma süreçleri ve iş yapma tarzı bize uygun mu?
  • Operasyonel – Her iki partinin de yükümlülükleri açık ve yasal bir zemine dayanıyor mu?