Uygulamalı ve takipli eğitim programı ile çağrı merkezinde etkin liderler yetiştiriyoruz.

Hedeflenen metriklere insan gücü ile ulaşma sanatı olan çağrı merkezi yöneticilerinin donanımını sağlayacak eğitimlerimiz ve eğitim sonrası süreçlerimiz ile eğitimlerin davranışa dönüşmesini, operasyonda farklı bakış açıları ile desteklenmesini sağlıyoruz. Örneğin, zor durumlar söz konusu olduğunda farklı bakış açılarını devreye sokabilme veya stresli bir durumda bunu fark edip kendini yönlendirebilmek için yollar keşfedebilme gibi...

Bu eğitimlerde ve izleme çalışmalarında bizler, yıllarca iş hayatında liderlik yapmış mentor eğitimcilerimizle takım lideri kadronuzu geliştirmeyi, kuvetli takımlar oluşturmayı ve takım liderlerinizi farklı pozisyonlara hazırlamayı hedefliyoruz.  

24 yıllık deneyimimizi katarak takım liderleri ile en fazla gerçekleştirdiğimiz eğitim başlıklarımız:

 • Çağrı Merkezi Yönetim Akademisi Sertifika Programı
 • Çağrı Merkezi Yöneticileri İçin Liderlik
 • Çağrı Merkezi Yöneticileri için Takım Yönetimi
 • Zirvede Liderlik 
 • Yöneticiler İçin Güvenli İletişim
 • Müzakere ve İkna Becerileri
 • Etkili Hitabet ve Sunum Becerileri
 • Satış Koçluğu
 • Yaratıcı Drama İle Liderlik
 • Çağrı Merkezi Matematiği
 • Çağrı Merkezi Maliyet Yönetimi
 • Çağrı Merkezi Kalite Yönetimi

İçerik ve uygulamalarla ilgili bilgi için info@ccacademia.com.tr