Turizmde müşteri beklentileri çok yüksek. Müşteriyi telefonda yönlendirebilen turizm çalışanları bir adım önde yarışıyor. 

Turizm sektöründe telefonda iletişim müşterilere ulaşım bakımından çok kritik bir faktördür. Sektörün dinamik yapısı ve rekabet göz önüne alındığında etkili bir iletişim ağı kurmak, hızlı ve etkili çözüm önerileri sunmak, ihtiyaca uygun alternatiflerle müşteri ilişkilerini yönetmek, etkin dinleme ve etkin iletişim aynı zamanda bu hızlı ve hareketli tempoya ayak uydurmak için iyi bir stres yönetimi gerekir.

Bizler turizm sektörü eğitimlerindeki bilgi birikimimiz ile sizleri destekliyor, müşterileri telefon aracı ile başarılı yönetmeniz için yanınızda savaşıyoruz. 

Sektöre özel olarak gerçekleştirdiğimiz bazı projelerden örnekler;

  • Turizm sektöründeki satış ekipleri için telefonda satış teknikleri

İster tatil ister tur satışında görev alsın turizm sektörünün dinamik ve hızlı yapısında kıyasıya rekabet eden satış ekipleri için, sadık ve memnun müşteri portföyleri yaratırken satışın kritik başarı faktörlerini, yeni satış modelindeki güven uyandırma, ihtiyaç tespit etme tekniklerini, telefondaki iletişimi sanata dönüştürmek için etkin dinleme gücünü ve itirazlarla başa çıkma tekniklerinde farklı müşteri profillerine uygun hareket etmeyi içeren eğitimimiz ile hedeflenen başarıya ulaşmalarında ekiplerinizin yanında yer alıyoruz.

  • Telefonda stres yönetimi

Stres yönetimi eğitimimiz ile hedefe koşarken bir engel olarak ekiplerinizin karşısına çıkan ve dolayısı ile performanslarını gölgeleyen, gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmakta onlara olumsuz etki yaratan stres faktörlerini yönetmeden önce, o faktörleri tanımalarını hedefliyoruz. Herkesin stres unsurları farklı olabileceği gibi onları yönetme teknikleri de farklılık gösteriyor. Bu eğitimdeki en büyük hedefimiz; kişinin kendi stres unsurları ile yüzleşmesini sağlamak ve bunu yönetirken de potansiyelini olumsuz etkileyen bir faktör olarak değil tam tersine kendisini kamçılayan bir itici güç olarak görmesi ve bu şekilde yönetmesini sağlamaktır. Turizm sektöründeki zor müşterileri yönetirken stresi de yönetmenizi öğretiyoruz. 

  •  Satış ekipleri için telefonda kurum kültürü

Kurum kültünün tüm inceliklerini gözler önüne serdiğimiz eğitimimizde, bu olgunun içten dışa yansıyan bir etki olduğunu aslında kurum kültürünün firmaların vizyonları dahilinde öncelikle iç iletişimde başladığını ve müşterilerle olan iletişimin her alanında kurumun sesi ya da yüzü bazen her ikisini de temsil ederek nasıl devam ettiğini sizlerle paylaşıyoruz. Yaşayan bir organizma olan kurum kültürünü iletişimde her alana güvenli bir duruş ve kurum temsili olarak yansıtılmasını amaçlıyoruz.

  • Satış ekipleri için zor müşteri profillerini yönetmek

Turizm sektöründe farklı talep ve beklentileri olan müşteriler bunu kendi tarzları ile ifade edecektir. Dolayısı ile telefonda bu akışı yönetmek için, farklı profillere hitap edebilmek için davranış profillerini çok iyi analiz etmek gerekir. Aynı zamanda müşteri ile iletişimde yaşanan zorluklarda zorluğun temel kaynağının neresi olduğunu anlamak ve iletişim akışını bu temel üzerinden kurgulamak fark yaratan iletişim ağı ve hizmet anlayışı bakımından da oldukça önemlidir. Eğitimlerimizde, ekiplerinizin her kitleye aynı mükemmel hizmeti yansıtmaları için teknik uygulamalarımızı paylaşıyoruz.

  • Telefonda mükemmel müşteri deneyimi

Satış alanında gösterdiğimiz başarıyı aynı şekilde müşteri şikayetlerini karşılarken, yönlendirirken ve müşteri ile iletişime geçtiğimiz her alanda göstermek oldukça önem taşıyor. "Mükemmel Müşteri Deneyimi" eğitimlerimizde sektörün ihtiyacı olan etkin dinleme, analiz etme, etkili ses tonu kullanımı, sözcük seçiminde kurumsal yaklaşımlar ve sihirli memnuniyet ifadeleri konularını sizlerle buluşturuyoruz. Bir telefon görüşmesini baştan sona aynı profesyonellik çerçevesinde yönetmeleri için ip uçlarını ekiplerinize veriyoruz.

  •  Satış yetkilileri için yaratıcı drama ile takım oyuncusu olmak

İyi bir takım oyunu ancak takımın parçası olan ve aynı amaçta hareket eden takım oyuncuları ile ortaya çıkacaktır. Eğitimimizde turizm sektörünün dinamik satış ekiplerinin ihtiyacı olan yaratıcılık ve farkındalıklarını keşfedecekleri doğaçlama uygulamaları, kurgulanan oyunlardaki öğretilerle yeni teknikler öğrenecekleri ve en önemlisi bir takımın parçası olmayı hem birey hem de takımın parçası olarak deneyimleyecekleri, eğlenecekleri ve eğlenirken öğrenecekleri yaratıcı dramanın sihirli dünyanı sizlere taşıyoruz. 

Projelerimiz hakkında ayrıntılı içerik almak için: info@ccacademia.com.tr