CC Academia olarak her eğitim projesinin şirkette kalıcı bir etki yaratacak şekilde düzenlenmesinin gerekliliğine ve en önemlisi, birbirinden kopuk faaliyetler olarak düzenlenmemesi gerektiğini biliyoruz.

Çalıştığımız müşterilerimiz, eğer talep ettikleri taktirde, eğitim danışmanlığı vererek, eğitimin Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi sürecinin bir parçası olarak işlev görmesine yardımcı oluruz.

Bu nedenle, ister tek günlük bir eğitim veya bir yıla yayılmış bir proje olmasından bağımsız olarak

  • Tepe yönetimin eğitime bakış açısını değiştirecek ve eğitim faaliyetlerini destekleyecek şekilde ikna edilmesi
  • Eğitim ile ilgili etkin bir iletişim planının çıkartılması
  • Yaratılacak değişime yönelik taktik hareketlerin planlanması ve yönlendirilmesi
  • Eğitim projesinin etkinliğinin attırılması ve şirkette genel olarak davranışların değiştirebilmesineyönelik danışmanlık hizmetleri sunmaktayız